Tropenbad Waikiki Glücksburg

Presse Waikiki Glücksburg


FLENSBORG AVIS - Lørdag 12. februar 2000

Bad med problemer

Badelandsplaner udløser nærmest pr. automatik modstandergrupper såvel i Østrig som i Lyksborg

LYKSBORG. Modstanderne af et Waikiki-badeland i Lyksborg går jævnligt på nettet for at følge situationen omkring lignende bade andre steder i Tyskland. Sidst har de fundet frem til en artikel om, at Waikiki-badet i Zeulenroda i Thüringen nu helt og holdent er overtaget af bystyret.

Byen har opsagt aftalen med driftsselskabet ledet af det schweiziske ægtepar André, der også var med til at lancere badplanerne i Lyksborg for år siden.
De påtog sig under forskellige selskabsformer at føre badplanerne i Zeulennroda ud i livet, men fik siden en sag om misbrug af offentlige midler og bedrag på halsen.

Deres selskab fortsatte dog med at drive det tropiske badeland, der blev åbnet for et par år siden. Nu er de også røget uklar med Zeulenrodas borgmester om selve driften. Samarbejdet ophører ifølge de officielle erklæringer på grund af dybe meningskløfter.

Dermed er borgmesteren i realiteten i spidsen for to selskaber, der henboldsvis ejer og driver det milliondyre bad. Der skal ansættes en professionel forretningsfører for at aflasre borgmesteren.

Også i Østrig

Det er en af initiativtagerne til Lyksborgs Waikiki-modstandergruppe, Reimer Backen, der har fundet informationerne om badselskabets omtumlede til værelse.

På det seneste har det schweiziske selskab tilbudt sig som igangsætter af et bad- og hotelprojekt til 700 millioner schilling -100 millioner mark- i Strobl i Østrig. Ligesom i Lyksborg har ægteparret André under selskabsnavnet Aqua Planet lanceret et forslag om et kæmpemæssigt badeland, der vil tiltrække tusindvis af besøgende og udløse offentlige tilskud i millionenstørrelse. Også i Strobl er en modstandergruppe af projektet ved at vinde fodfæste.

Reimer Backen har sidst på et byggeudvalgsmøde stillet spørgsmål ved Aqua Planet som troværdig foretningspartner i en så stor byggesag. Modstanderne i Lyksborg er ikke mindst imog den størrelse og det parkeringsareal, et Waikiki-bad vil lægge beslag på. Lokalpolitikerne har svaret, at Aqua Planet ikke er ude af betragtning, men heller ikke mere inde i varmen end mulige andre investeringsselskaber.

SSWs Uwe Axen foreslog på et møde sidst i 1999, at kigge samarbejdsparterne nøje efter i sømmene, inden man indgår i et nærmere samarbejde. Lyksborg By har allerede afsat midler til projekteringen af et ny bad til afløsning af det slidte gamle havbølgebad.

Lise Kristensen


Presseübersicht Tropenbad Waikiki Glücksburg