Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 13.12.2001

Bad-sag i Kiel

LYKSBORG. Borgmesteren i Lyksborg, John Witt, har været en tur i Kiel for at forelægge byens badplaner for turist- og erhvervsministeriet. Byen har planer om at opføre et badeland og wellnesscenter til 42 mio. mark i samarbejde med projektgruppen Deyle fra Stuttgart.

Det springende punkt er, hvor stor et delstatstilskud byen kan regne med at få til projektet, der gerne skal føres ud i livet så hurtigt som muligt. Det gamle havbølgebad skal nemlig rives ned, så byen kan få opført et svømmebad, der forhåbentlig kommer til at give overskud i kassen efter mange års underskudsgivende baddrift i byen.

Mødet i Kiel fandt sted for godt en uge siden. Repræsentanterne for de to ministerier vil nu sammenkalde deres overordnede for at få sat procenter på badstøtten til kurbadebyen.
Alle ved, at landet lige som byen fattes penge, men turistminister Ingrid Franzen har tidligere sagt, at der hører sig et bad til i Lyksborg. Hun gik egentlig ind for et andet projekt forestået af Damp Agitalis i byens kurpark, så byen er ret spændt på, hvordan hun stiller sig til sagen. Med i Kiel var også en repræsentant fra Deyle-gruppen. Udsendingene har fået at vide, at de kan regne med et snarligt svar.

Miljøundersøgelse

Byrådet besluttede yderligere på sit møde tirsdag, at lægge en miljøundersøgelse af forholdene ved det nuværende bad ud i offentlig høring. Miljøundersøgelsen blev i sin tid lavet på foranledning af en flok protesterende borgere, der var nervøse for, hvad et storstilet badbyggeri med dertil hørende parkeringspladser ville medføre af miljø- og støjgener omkring badelandet. Nu får borgerne mulighed for at nærlæse, hvad der kom ud af undersøgelsen.

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg