Tropenbad Waikiki Glücksburg

Presse Waikiki Glücksburg


Flensborg Avis 16.03.2000

Bølgerne går høt i Lyksborg

Vandland. Aktive borgere er kraftigt imod oprettelsenaf et Waikiki-bad i kommunen. Byrådet holder badelandskursen.

LYKSBORG. Mange borgere var på pletten, da Lyksborg byrådigen tirdag diskuterede Waikikibad-planerne i Lyksborg. Flertallet af politikereønsker at bringe byggeplanerne så vidt, at badprojektet kanføres ud i livet. Det blev forberedt på et byggeudvalgsmøde,der fordelte sig over to dage i sidste uge. Tirsdag aften stemte byrådetså også ja til planerne, der dog skal ud i en ny høringsfase.

Der er kommet mange indsigelser og betænkeligheder i forbindelsemed Lyksborgs badplaner. Alene beboerne omkring det planlagte badelandhar sammen med deres advokater gjort en lang række indsigelser modat skulle finde sig i trafikgenerne fra tusindvis af biler hver dag, menbyrådet står fast. Med SSW og den frie vælgerliste someneste nej-sigere, var byrådets øvrige 16 medlemmer indstilletpå at gå videre med planerne.

Den protesterende gruppe borgere føler efterhånden, dener kommet til kort, fordi der kun i ringe grad bliver lyttet tu beboernesbetænkeligheder ved eksempelvis et parkeringshus i tre etager. Borgerforstander Elke von Hassel beklagede på mødet, at det kan se ud som om,byrådspolitikerne ikke ønsker at lytte til sine borgere.

Halve sandheder

- Husk på at vi er jeres vælgere, sagde badnabo Maria Bröcking advarende på mødet.
Hun og den øvrige protestgruppe havde delt sedler ud med beskyldninger mod borgmesteren om, at han gør brug af halve sandheder og skønmalerierfor at få badelandet realiseret. Og det vel at mærke sammenmed et partnerselskab, Aqua Planet, der i flere sammenhænge på forbundsplan har været i klemme i lignende badelandsprojekter.

Borgmesteren gentog, at Lyksborg hverken skal bygge ellerdrive badet, men bare gøre byggeplanerne klar til, at det kan føresud i livet, når den rette investor melder sig.

Om igen

SSWs Uwe Axen tog udgangspunkt i kritikken af Aqua Planet, da han begrundede partiets nej til planerne.
- Sandsynligvis bliver det aldrig til noget, for planerne er alleredepå nuværende tidspunkt temmelig mangelfulde, og der er ingeninvestorer i sigte. Det er bedre at stoppe nu, før vi giver flerepenge ud på planlægning. Og så længe der ikke erfældet træer til parkeringspladser, sagde han.

Vælgerlistens Harald Danzer fandt, at man med fremskyndelsenaf et ekstraordinært byggeudvalgsmøde sidste uge havde givetudtryk for sådan et hastværk, at det i sig selv er betænkeligt.

Reimer Backen overrakte på borgergruppens vegne en lang række private forslag og stillingtagender til Waikikibadet, og borgmester Hans Werner Petersen tog imod med en klar til kendegivelse af, at politikere og administration efterhånden er godt trætte af Backen & Co.

Lise Kristensen


Presseübersicht Tropenbad Waikiki Glücksburg