Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 27.06.2002

Borgerinitiativ rører på sig igen

LYKSBORG. Da vandlandsplanerne for alvor tog fart i Lyksborg for nogle år siden, blev der dannet et borgerinitiativ til bekæmpelse af alt for ambitiøse projekter til gene for borgerne i lokalområdet. Badplanerne var et varmt emne under sidste års borgmestervalg.

Da John Witt tiltrådte som borgmester for et år siden overtog han den planlægningsmæssigt varme kartoffel. Det fremgik af en hel del spørgsmål fra borgerne og svar fra borgmesteren på tirsdagens byrådsmøde, at der er divergerende interesser i retningen af at få et tilpas attraktivt og dermed bekosteligt badeland, som kan trække mange folk til fra omegnen. Borgerinitiativet stiller derimod spørgsmål ved, om borgernes skattepenge bliver givet dårligt ud, og om badplanerne er for vidtløftige. En af de meget aktive, Reimer Backen, spurgte til fleres vrede under tirsdagens spørgetid, om kommunalpolitikerne kunne gøres retsligt ansvarlige for de skader, de eventuelt kan ske at påføre byen.

Rykdækning af byrådet

Borgmesteren fik iøvrigt rygdækning af byrådet, der ingenlunde klandrer ham forsinkelserne af badplanlægningen.
- Den tidligere borgmester lod jo fire fem badelandsmodeller ligge og samle støv i skuffen, sagde borgerforstander Elke von Hassel under henvisning til, at Hans Werner Petersen foretrak Waikiki-planerne, som nu er skrinlagt.
Siden er Deyle-gruppen fra Stuttgart kommet ind i billedet som det projekteringsselskab, der kan tilføre byen et nyt passende fritidsbad til godt 16 mio. euro. Det er næsten halv pris i forhold til de første udkast, men der er fortsat betænkeligheder blandt politikerne.
Det blev besluttet igen at sende en miljø- og støjgenerapport i offentlig høring, fordi den nu også skal omfatte nogle parkeringspladser i Philosophenweg. Miljørapporten er indtil videre passeret gnidningsfrit gennem høringsfasen hos såvel private som offentlige myndigheder. Reimer Backen advarede dog mod at lægge den ud i en ny høring, da han mener, rapporten er ufuldstændig og ikke lever op til gældende regler.
- Den vil blive genstand for en hob af indsigelser, hvilket vil føre til yderligere forsinkelser, sagde han.
Reimer Backen har samlet informationer om strandede tyske badelandsprojekter under netadressen www.tropenbad.de

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg