Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 19.09.2002

Borgmester skruede bissen på

Tonen i baddiskussionen i Lyksborg er nået langt ud over det tilladelige, mener borgmester John Witt, der tog skarpt afstand fra en mail, der er i omløb i byen.

LYKSBORG. Byrådet i Lyksborg besluttede tirsdag at lukke det gamle svømmebad senest med udgangen af dette år.
Samtidig vedtog et enstemmigt byråd at signalisere beredvillighed til eventuelt at dække et kommende årsunderskud på 277.500 euro i et nyt svømmebad.
Det foreløbige koncept er vedtaget, men det hele er baseret på, at delstatspolitikerne i Kiel på et møde den 7. november beslutter at støtte badbyggeriet med 7,778 mio. euro svarende til 60 procent.
Dermed fik borgmester John Witt godkendt hele sit oplæg fordelt på to dagsordenspunkter, men han satte også alt ind på det.
Borgmesteren var tydeligvis træt af den sidste tids palaver om indholdet af badplanerne, og han angreb ikke mindst tonen, den er foregået i.
John Witt læste op af en e-mail, der er blevet spredt i byen, hvori der står at læse, at han ville bruge byrådsmødet til at legitimere sin uretmæssige beslutning om et nyt bad.
Projektet kaldes for illu-sorisk, personaleomkostningerne for bevidst underdrevne, og borgmesteren beskyldes for at holde informationer tilbage og bevidst at vildlede andre beslutningstagere.

Den går ikke

- Sådan kan man ikke omgås hinanden. Byen overholder visse grundregler, og det forventer vi også af andre. Her er ikke hemmeligholdt noget, og borgerne er velkomne til at stille spørgsmål til badprojektet på borgermødet den 29. oktober. Jeg tør ikke tænke på, hvad der ville ske, hvis vi ville anvende samme tone, som en vis gruppe borgere her i byen. Det er i orden at have en anden mening, men den må fremsættes i en ordentlig tone. Jeg kan kun opfordre folkt til, at smide mailen i papirkurven, hvis de får den, sagde en besk John Witt.
Han fortalte byrådet, at ikke mindst turistminister Ingrid Franzen, SPD, og indenrigsministeriets arbejdsgruppe i Kiel, der skal beskæftige sig med tilskudsbevillingen, er sagen overordentlig venligt stemt. John Witt opfordrede byrådet indtrængende til at vedtage de signalgivende dagsordenspunkter, fordi det vil bane vejen for en tilskudsbevilling i den nævnte størrelsesorden.
Det samlede byggeprojekt med badeland og wellness-del er budgetteret til 14,167 mio. euro, så byen skal selv ud at finde de 6,388 millioner euro. De op mod 300.000 årlige badegæster kræver 42 fuldtidsansatte og 320 parkeringspladser.

Garantierklæringer

Flensborg By og Slesvig-Flensborg Amt stiller garanti for at bidrage til dækningen af en del af det årlige underskud på 77.500 euro. John Witt lagde dog ikke skjul på, at Flensborg By langt hen ad vejen har forsøgt at stikke hele projektet en kæp i hjulet, indtil turistministeren slog endeligt fast, at den eneste rigtige beliggenhed for et nyt, regionalt badeland er i Lyksborg.
Hele byrådet kunne gå ind for tilsagnet om underskudsgaranti, hvis delstaten skyder det ønskede beløb ind i opførelsen af badet.

Nu er det nok

De kritisk indstillede borgere forsøgte at tage til genmæle mod anklagerne, men borgerforstander Elke von Hassel afviste på det skarpeste at lade dem komme til orde uden for spørgetiden, som altid finder sted i starten af mødet.
- Borgmesteren har gjort alt, hvad der står i hans magt for at belyse bad-spørsmålet fra alle sider. Han har ikke gjort sig det let, men er kommet alle borgere i møde, som havde spørgsmål og tilskyndelser, sagde Elke von Hassel.
Reimer Backen fra borgerinitiativet mod storstilede badelandsprojekter i Lyksborg beklager, at der blev læst op af en privat mail under byrådsmødet.
- Jeg er chokeret over, at en mail, jeg har sendt til seks private bekendte, pludselig bliver genstand for en byrådspolemik. Jeg har i hvert fald ikke sat den i omløb i byen, siger han.
Reimer Backen har stillet spørgsmål om badbyggeriet i Lyksborg. Blandt andet har han spurgt, om byen virkelig sparer 400.000 euro om året ved at privatisere kurforvaltningen. Det er han blevet lovet svar på.
Desuden stiller kritikerne sig skeptiske over for, at eventuelle besparelser på det tidligere underskudsgivende havbølgebad og kurforvaltningen nu øjensynligt skal skydes i driftsomkostningerne til et nyt underskudsgivende bad. Det har i mange år været byrådspolitikernes erklærede mål, at komme af med det underskudsgivende bad.
Borgmesteren mener, det vil være dyrere at istandsætte det gamle, forfaldne bad end at bygge nyt, og desuden er faciliteterne der så ringe, at de vil være svære at markedsføre i turistmæssigt øjemed.


Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg