Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 22.11.2001

Byråd vendte rundt på tallerken i badsag

Badprojekt. Diskussionen i Lyksborg har taget en ny drejning, ikke mindst efter at turistministeriet har forsøgt at lægge pres på byen.

LYKSBORG. Byrådet i Lyksborg besluttede på sit møde tirsdag kun at lave Žn analyse (Machbarkeitsstudie) af badprojektering i byen, og det er et badbyggeri ved det nuværende svømmebad forestået af projekteringsfirmaet Deyle. På byrådets oktobermøde blev det ellers besluttet at lave to analyser - et for Deyles udgave og et af Agitalis/Damp AGs planer om et svømmebad i forbindelse med et rekreations- og sundhedscenter i kurparken.
Turistminister Ingrid Franzen har over for byen ikke lagt skjul på, at hun favoriserede Agitalis-projektet, som hun har lovet byen støtte til. Hun trak dog tilsagnet om at støtte en analyse af Agitalis-projektet med 60 procent af omkostningerne tilbage, da byen besluttede sig for at kigge to projekter nærmere efter i sømmene.
Byrådspolitikerne har følt sig presset såvel af Agitalis-gruppen, der har påberåbt sig enerettigheder på et badbyggeri, som af ministeriet, der helt klart har taget parti for Agitalis. Da Deyle samtidig har fremlagt et interessant projekt for hovedudvalget, hælder byrådet nu til at overlade denne gruppe badprojekteringen. Problemet er, at Deyle først er kommet sent ind i billedet, da selskabet i lang tid ikke fik nogen reflektioner på sine udkast til svømmebadsbyggeri, hvilket har bredt mistanken om, at tidligere borgmester Hans Werner Petersen lod Agitalis nyde fremme, fordi det var hans foretrukne projekt.

Kritisk spørgsmål

Under spørgetiden på tirsdagens møde spurgte Reimer Backen fra borgerinitiativgruppen endda, om det er sandt, at den tidligere borgmester nu arbejder som konsulent for Agitalis, og om selskabet Damp AG har fået særrettigheder til badplanlægningen i byen.
Borgmester John Witt svarede, at han ikke har hørt noget om det første, men at samtlige bilag på rådhuset er blevet gransket nøje, og der findes ikke noget belæg for, at Agitalis skulle have fået håndslag på et badbyggeri.

Begge er egnede

- Hvornår har vi sidst haft to projekter at vælge imellem. Jeg vil sige helt udtrykkeligt, at begge projekter er egnede, og der er tale om to solide samarbejdsparter. Delstatsregeringen vil tvinge os til at beslutte os for et af projekterne, før resultatet af analyserne foreligger. Det er ikke en reel fremgangsmåde. En analyse vil koste 25.000 Euro, og vi var stillet 60 procent af det beløb i udsigt, og det er peanuts i forhold til et samlet projekt til 30 mio. mark. I den sammenligning burde man måske overveje, om vi ikke selv skulle betale for at undgå tvang, sagde CDUs Johannes Petersen, der fandt delstatsregeringens holdning temmelig smålig og upassende formynderisk.
Han gjorde opmærksom på, at hotellerne Intermar og Strandhotellet i kurparken arbejder med planer om eget badbyggeri, så måske får byen nu to svømmebade i stedet for Žt, og så løser kurpark-problematikken sig selv. John Witt opfordrede til at fatte en enstemmig beslutning, så byen står stærkt, når den skal forhandle om tilskud til et nyt badprojekt, der nu ikke bliver det bevilgende ministeriums favoriserede forslag.
SPDs Jürgen Zornow spurgte, om Agitalis har retskrav i forhold til byen, men det mener borgmesteren ikke.
Byrådet besluttede kun at lave en analyse for et byggeri på det nuværende havbølgebads adresse med Deyle som projektfirma. På næste onsdag er der borgermøde i Lyksborg, og her vil Deyle præsentere sine planer for hele folket.
Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg