Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 27.11.2002

Lettelse i Lyksborg

Bevilling på 7,5 mio. euro fra landsregeringen i Kiel til svømmebadsbyggeri i Lyksborg, der dog skal ud at hente højere garantier fra omegns-kommunerne.

Lyksborg. Borgmester John Witt var først og fremmest lettet, da der i går indløb besked om, at kurbadebyen får bevilget 7,5 mio. euro til et svømmebadsbyggeri til 14 mio. euro. Der er dog en lille betingelse knyttet til den gode nyhed, nemlig at omegnskommunerne gerne skal hæve deres garanti på 77.500 euro om året i tilfælde af, at badet giver underskud.

Turistminister Ingrid Franzen har udtrykt betænkelighed ved, at Lyksborg alene skal betale de første 200.000 euro af et eventuelt årligt underskud, og at garantien fra Slesvig-Flensborg amt, Flensborg By og kommunerne i
distrikt Amt Langballig først gælder derefter, samt at der er loft på deres øvrige underskudsdækning.

svømmebad er rentabelt

- Turistministeriet har set den markedsanalyse, der blev lavet i forbindelse med planlægningen af svømmebad og wellnesscenter for snart et år siden. Af den fremgår det, at svømmebadet anses for at være rentabelt og at kunne løbe rundt i sig selv. Det er kun i absolut nødstilfælde, der skal dækkes underskud ind, så betingelsen om en forhøjelse af garantien stiller også spørgsmålstegn ved rentabiliteten i det hele set, siger borgmester John Witt, der har brugt timer og måneder på at forelægge det omfangsrige analysemateriale.
Derfor synes han, klausulen stiller unødigt spørgsmålstegn ved projektet. Han vil som det næste sætte sig i forbindelse med turistminister Ingrid Franzen og har allerede talt med landråd, Jörg-Dietrich Kamischke. Han er indtil en vis grænse indstillet på at udsende positive signaler om, at hele amtet vil lægge skuldre til et badeland med et både regionalt og grænseoverskridende publikum.

- Vi kan nok få dem til at garantere fem, ti eller 50.000 euro mere, men de udsteder selvfølgelig ikke en blankocheck. Det ville vi heller ikke selv gøre, siger John Witt.
Han tager det først og fremmest som en fjer i hatten til Lyksborg By, at det lykkedes at få tilskudet på 7,5 mio. euro hjem efter ulidelig lang ventetid. Det er den største sum fra Kiel til den østlige grænseegn siden Campus-Halle i Flensborg blev bygget. Det svarer helt ekstraordinært også til 60 procent af den tilskudberettigede byggesum.

Det 30 år gamle havbølgebad i Lyksborg synger til gengæld på sidste vers og vil blive revet ned først i det ny år, når der er svømmet færdigt i saltvandsbadet.

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg