Tropenbad Waikiki Glücksburg

Presse Waikiki Glücksburg


Flensborg Avis 23.05.2000

Miljøkrav til nyt badeland

Badbyggeri. Miljøministeriet kræver statslig anerkendt undersøgelse af badbyggeri. Initiativgruppe mod badet er tilfreds, borgmesteren vil tage til Kiel for at "afklare spørgsmålet".

LYKSBORG. En miljøundersøgelse (Umweltverträglichkeitsprüfung) er nødvendig for at føre et nyt badbyggeri i Lyksborg ud i livet, mener miljøministeriet. Det har tilskrevet byforvaltningen og sagt, at der kun er tale om helt undtagelsesmæssige bestemmelser for at man kan komme uden om sådan en undersøgelse, som byen har ønsket det.

- Jeg har Žn gang talt med miljøministeriet om sagen, og dengang fik jeg at vide, det var i orden at lave en miljøundersøgelse (Umweltprüfung) som en del af byens ny beplantningsplan (Grünordnungsplan), hvilket vi fulgte. Derfor forstår jeg ikke ministeriets sidste skrivelse og tager selv til Kiel for personligt og direkte at afklare spørgsmålet, siger Lyksborgs borgmester Hans-Werner Petersen.

Vi lader os ikke distrahere

Han henholder sig til, at den slesvig-holstenske turistminister, Ingrid Franzen, under sit sidste besøg i byen udtrykte en positiv holdning til planerne om et tiltrængt, nyt badeland i Lyksborg.

- Vi lader os ikke distrahere af en initiativgruppe, der ser det som sit eneste mål at bruge al sin tid på at hindre et badbyggeri, fordi de er naboer til det. Administrationen, byråd og befolkningen iøvrigt erkender behovet for at bygge et nyt bad, siger Hans-Werner Petersen, der mener, miljøministeriet fejlagtigt betragter grundstykket, hvor det ny badeland skal ligge, som fredet område.

Reimer Backen og den øvrige initiativgruppe mod et nyt badbyggeri tager miljøministeriets skrivelse som en sejr og regner med, at en miljøundersøgelse og en ny høringsfase vil udskyde badbyggeriet et års tid.

Borgmesteren medgiver, at byggeriet trækker ud, så længe byggeplanlægningen løber. Derefter skal han ud at finde investorer til millionprojektet. Han regner dog med en afklarende samtale i Kiel snarest, og at grundstennedlæggelsen finder sted, inden han selv går af næste sommer.

Bad lukket

I mellemtid har Lyksborgs eksisterende havbølgebad været lukket enkelte dage i påsken og på helligdagen 1. maj, fordi der ikke var personale og livreddere nok til at sørge for badegæsternes sikkerhed. Mange badegæster gik forgæves i helligdagene.

- Det var meget ærgerligt, men to - tre medarbejdere var syge på Žn gang. Badet Žr sikkert og er nu tilgængeligt i de normale åbningstider. Det skal nok holde, indtil vi bygger et nyt, siger Hans Werner Petersen om badet, der giver byen et årligt underskud på 500.000 mark.

Lise Kristensen


Presseübersicht Tropenbad Waikiki Glücksburg