Tropenbad Waikiki Glücksburg

Presse Waikiki Glücksburg


Flensborg Avis 15.06.2000

Miljøundersøgelse på to måneder

LYKSBORG. Byrådet i Lyksborg har på opfordring fra miljøministeriet i Kiel besluttet at gennemføre en miljøundersøgelse (Umweltverträglichkeitsprüfung) i forbindelse med opførelsen af et nyt badeland.

Formanden for teknisk udvalg, Klaus-Dieter Schmidt, fortalte på tirsdagens byrådsmøde, at undersøgelsen kun skal gælde arealet, der er beregnet til flere hundrede nye parkeringspladser i forbindelse med badbyggeriet. Det vil koste 4500 mark at gennemføre en analyse af de eventuelle miljømæssige belastninger, og det kan gøres på blot to måneder, fordi der i forvejen Žr lavet en beplantningsplan (Grünordnungsplan) for området.

For selve badet skal der laves en undersøgelse af de forventede støjmæssige gener ved badelandet.

Under borgernes spørgetid henviste Reimer Backen til, at et lignende badprojekt i Neubrandenburg er begæret konkurs. Her har selskabet Aqua Planet, som også har været nævnt som projektførende i Lyksborg, været impliceret i det såkaldte "Aqua Planet Wellness Paradise", der i starten blev kaldt "superlativernes saunalandskab". Konkursen efterlader flere lokale håndværksfirmaer i en kattepine, fordi de ikke har fået deres tilgodehavender i badprojektet. Reimer Backen fik at vide, at bystyret i Lyksborg er bekendt med konkursbegæringen i Neubrandenburg.

Lise Kristensen


Presseübersicht Tropenbad Waikiki Glücksburg