Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 03.01.2002

Ny modstand mod vandland

Badplaner i Lyksborg volder fortsat problemer, fordi borgere med miljørapporten i hånd vil gøre indsigelser mod Deyle-løsning. Borgmesteren mener, kritikerne er for hurtige på aftrækkeren

LYKSBORG. Hvis nogen havde troet, at badstriden i Lyksborg er skrinlagt med det ny års komme, kan de godt tro om igen. Den borgerinitiativgruppe, der var stærkt medvirkende til at sætte det storstilede Waikiki-projekt stolen for døren, bebuder nu også indsigelser mod det forliggende Deyle-badbyggeri.
- Egentlig burde hele badbyggeriet udskrives på ny og samtlige mulige projekter gennemgåes ordentligt, siger Reimer Backen fra borgerinitiativet.
Det har godt nok ikke holdt møde, siden byrådet besluttede sig for Deyle-forslaget til 32 mio. mark forestået af projektgruppen fra Stuttgart. Borgerinitiativet har dog brugt juletiden på at sætte sig ind i den miljørapport for området omkring svømmebadet, der blev gjort offentligt tilgængeligt mod slutningen af det gamle år.
Med den i hånd mener Maria Bröcking fra borgerinitiativgruppen også at kunne hindre Deyle-byggeriets udførelse.

- Milørapporten slår klart og tydeligt fast, at badbyggeriet ikke tager det nødvendige hensyn til mennesker, dyr og natur. Hvis Deyle-byggeriet forsøges gennemført, vil naboer på Sandwigstrasse gøre retslige indsigelser, og de vil til enhver tid kunne vinde sagen ud fra den foreliggende miljøberetnings tekst, siger Maria Bröcking og Reimer Backen, der dog ikke selv hører til dem, der vil tage de første retslige skridt, fordi de ikke bor i det nærmeste nabolag.

Trist melding

Borgmester John Witt er ked af meldingen fra borgere og initiativgruppe.
- Jeg synes, situationen bliver spillet temmelig højt op. Det er trist, hvis badplanerne igen bliver genstand for uoverensstemmelser. Miljørapporten blev lavet på baggrunden af det hidtil planlagte Waikiki-bad, og der er visse ting, borgerinitiativgruppen har ønsket at tage op. Så må vi jo sætte os ned og snakke sammen, siger borgmesteren, der har indkaldt alle parter til møde i dag kl. 15 på rådhuset - også med deltagelse af Deyle-arkitekterne.
Af miljøberetningen fremgår blandt andet, at bygherrerne bør afholde sig fra at udvide byggeriet over vejen, og at der skal tages udstrakte hensyn til dyrelivet og naturen i den tilstødende skov. Her vil skovlivet blandt andet kunne forstyrres stærkt af støjgener fra et badeland, der forudses at skulle kunne åbnes ved hjælp af et skydedør-system om sommeren. Desuden anses en kældergarage for at være den optimale løsning på parkeringsproblemerne, men det regner borgerinitiativet med vil blive afvist som en alt for dyr løsning.

Mindre udgave

Borgerinitiativet har foreslået byen at kigge på mindre og mere overskuelige badbyggerier andre steder i Tyskland. Reimer Backen har blandt andet givet en diskette med oplysninger om et sauna- og badeland til 15 mio. mark i Schongau videre til alle byrådsmedlemmer.
- Det forslag er baseret på 160.000 årlige besøgende, og vi regner med 250.000 her i Lyksborg. Desuden er der tale om en renovering af et eksisterende bad, mens vi har besluttet os for et nybyggeri. Vi må også tage højde for, at når der bygges et bad her i byen, så skal det være en turistmæssig attraktion af en vis størrelse og standard. De to millioner mark, det koster at rive det gamle bad ned, er også med i de 32 mio. mark, Deyle-projektet koster, siger borgmester John Witt, der i øjeblikket forhandler med turist- og erhvervsministerierne i Kiel om i hvilken størrelsesorden, Lyksborg kan forvente at få tilskud fra delstaten.
Reimer Backen gør derimod opmærksom på, at borgmestervalget i Lyksborgborg sidste år udviklede sig til et slags badvalg, og at John Witt ikke mindst blev valgt på sit forslag om et mindre, kommunalt badbyggeri.

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg