Tropenbad Waikiki Glücksburg

Presse Waikiki Glücksburg


Flensborg Avis vom 23. September 1999

Waikiki TropenbadSådan ser et Waikikibad ud. Det ligger i Zeutenroda og har allerede medført problemer for den stedlige borgmester, der er mistænkt for at have stukket penge til side til sig selv i forbindelse med byggeriet. Det implicerede investeringsselskab er identisk med det, der er interesseret i at blive involveret i opførelsen af et lignende bad i Lyksborg.

Supersommer hjælper ikke Lyksborg

Underskud på kurdriften og store diskussioner om et nyt tropebad skiller vandene i Lyksborg.

LYKSBORG. Slottet og rosenhaven, planetariet. skibsfarten, naturen og energicentret "artefact" er alt sammen turistattraktioner i Lyksborg. Men borgmester Hans Werner Petersen slog på tirsdagens byrådsmøde fast, at selv ikke en solrig sommer resulterer i et turistmæssigt superår i kurbadebyen.

Det kølige forår blev først i juli afløst af højere temperaturer, så overnatnings- og besøgstallene når ikke op på 1997-niveau. Det anses for at være et år med rimelige turisttal i kurbadebyen. Som følge deraf var det årlige underskud på over en mio. mark også traditionen tro på dagsordenen i Lyksborg. 1998 sluttede med et minus på 1,286 mio. mark, hvilket er næsten 194.000 mark mere end det, kommunalpolitikerne havde regnet med i værste fald. Den overskydende sum trækkes derfor med over i næste år kurbudget.

Samtlige kommunalpolitikere var på tirsdagens møde enige om, at byrådet ikke i længden kan leve med at skulle dække det millionstore underskud. Borgmester Hans Werner Petersen var endda inde på, at det i den sidste ende kan blive vanskeligt at få det kommunale budget bragt i balance, hvis der fortsat hvert år skal findes over en mio. mark til kurdrift.

Gentager sig

SSWs Hans Uwe Axen påpegede, at situationen nærmest gentager sig år for år, men at det er yderst svært at finde en løsning. Han advarede også mod at blive ved med at skubbe en del af underkuddet foran sig eller tage af kurforvaltningens henlæggelser, for dens egenkapital svarer kun til det rimelige. CDUs Hans Detlef Steckmeiser mente oven i købet, at der skal findes en lesning på problemet i indeværende år, men det har politikerne sagt til hinanden før.

Havbølgebadet har haft op til 1200 besøgende om dagen i år. Kurforvaltningens revisionsfirma mener; at antallet af ansatte er højt i forhøld til omsætningen, men det er en prioritering, der er foretaget af sikkerhedsmæssige grunde.

Waikiki igen

Spørgsmålet er så, om et nyt tropebad med tusinder af besøgende hvert år er løsningen på problemet. Protesterende borgere var igen mødt op for at stille spørgsmål til, hvorfor byen ikke lader ekonomi og byggeplaner undersøge af et uvildigt firma, i stedet for at lade en mulig investor og samarbejdspartner stå for den side af sagen.

Under gennemgangen af efterbevillingerne for indeværende år ønskede SSW at sætte et begrænsningsklausul på de 60.000 mark, der er afsat til planlægning og tegning af det ambitiøse badprojekt. Hans Uwe Axen anførte, at der efterhånden er så stor tvivl om det planlæggende firma Andrés troværdighed, at byen bør stille betingelser for at bevilge penge. Det var Hans Uwe Axen og Elisabeth Riise dog ene om at se som en god ide. Nogle af pengene er nemlig allerede givet ud.

Der er borgermøde i Haus des Kurgastes i aften, hvor borgerne er indbudt til at komme og diskutere Waikikibadeland.

Lise Kristensen


Presseübersicht Tropenbad Waikiki Glücksburg