Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 31.08.2002

To år uden svømmebad i Lyksborg

Havbølgebadet lukker ved årsskiftet, men der kan gå et par år, inden kurbadebyen har et nyt badeland. Byrådet skal beslutte den endelige badlukning og afskedigelsen af medarbejderne.

LYKSBORG.
Det gamle havbølgebad (Wellenbad) synger på sidste vers. Den sidste sæson klinger ud ved årsskiftet, og så har svømmebadet ifølge lokalpolitikere og planlæggere ingen fremtid mere. Borgmester John Witt regner med, at byen i løbet af et par sæsoner vil kunne slå dørene op for et helt nyt badeland i Lyksborg.

Det haster
- Vi regner med at få tilsagn om støtte fra delstaten Slesvig-Holsten den 7. november. Derefter færdiggøres planlægningen og selve byggeriet, som alt i alt skønnes at vare halvandet til to år. Det er fortsat projekteringsselskabet Deyle, der står for den forberedende planlægning, men hvem der bliver bygherre, ligger ikke klart endnu, siger John Witt, der glæder sig til, der kommer mere fart i badbyggeriet i den traditionsrige kurbadeby.

Tidligere på året diskuterede fjordbyerne Flensborg og Lyksborg, hvor prioriteterne i et regionsdækkende bad burde ligge. Fra politisk hold peges der entydigt på, at Lyksborg fortsat skal være egnens badelandsadresse nummer et, men byplanlæggerne og politikerne er samtidig godt klar over, at så gælder det også om at få planerne ført ud i livet, så badegæsterne ikke glemmer Lyksborg som badadresse.

Byrådsbeslutning
Samtidig kommer byrådet på sit næste møde til at rette en fodfejl i beslutningsprocessen. Borgmesteren har sammen med hovedudvalget (Hauptausschuss) besluttet at lukke og afvikle det gamle havbølgebad ved årsskiftet.

Reimer Backen fra initiativgruppen mod et stort fritidsbadeland i Lyksborg har dog gjort opmærksom på, at det er en beslutning, hele byrådet skal træffe. Ifølge kommunalloven kan byrådet ikke overlade beslutningen om etablering eller lukning af væsentlige offentlige foretagender til andre.
- Det er uhørt, at byrådet og forvaltningen har overset det. Når en så vigtig beslutning behandles så dilletantisk, hvordan skal man så have tiltro til, at de kan betroes opgaven med et badbyggeri til flere millioner euro, siger Reimer Backen.
Han hilser det velkomment, at hele byrådet nu kommer til at bekende kulør i deres holdning til gammelt og nyt svømmebad.
Arbejdsretten i Flensborg tager på tirsdag stilling til, om afskedigelsen af havbølgebadets personale står ved magt som følge af hovedudvalgets beslutning.

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg