Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 27.06.2002

Vandlandsplaner i stilstand

Byrådsmøde. Borgmester kalder svarbrev fra økonomiministeriet i Kiel for useriøs. Badplanerne og størrelsen af landstilskuddet står fortsat hen i det uvisse.

LYKSBORG. Politikerne og borgmesteren i Lyksborg føler sig efterhånden ret alene i kampen for at få et vandland til byen inden for en rimelig tidshorisont. Håbet om, at indenrigsministeriets arbejdsudvalg ville hastebehandle tilskudsansøgningen og give tilsagn om støtte allerede før sommerferien, brast i sidste uge. Der er oven i købet kommet brev fra økonomiministeriet, hvori det giver udtryk for betænkeligheder ved finansieringen og en lang række andre ting.

Det har skuffet byens borgmester, John Witt, så meget, at han kalder svaret for useriøst. Det stiller nemlig spørgsmål ved så mange ting, som kurbadebyen havde forventet at få ministeriel hjælp til, og så står byen endnu en gang tilbage med ansvaret for at overbevise såvel befolkningen som de bevilgende myndigheder. Dermed har sagen ikke rykket sig ret langt ud af stedet gennem meget lang tid.

Tilskudsvote

- De berørte ministerier har fået hvert et bilag, der er relevant for at kunne tage stilling til tilskudskvoten. Det har ført til udbredt mismod, at indenrigsministeriets arbejdsgruppe besluttede ikke at behandle projektet. Vi har derfor opfordret til at arbejdsgruppen indhente det forsømte straks efter sommerferien, sagde en lettere pikeret John Witt på tirsdagens byrådsmøde.
Det er ellers lykkedes at overbevise omegnskommunerne om det betimelige i at delagtiggøre sig finansielt i det regionsdækkende vandland. Senest blev kurrer på tråden i forhold til den store nabo, Flensborg, ryddet af vejen, så Lyksborg kan henvende sig til Kiel med stor rykdækning fra nabolaget, men det har ikke stemt ministerierne mildere.

Misvisende spørgsmål

- Alene det at stille spørgsmål ved organisationsstrukturen er misvisende. Den er ikke genstand for den nuværende rådslagning. Det taler vi om, når finansieringen er i orden, sagde John Witt, der også kritiserer de ministerielle beslutningstagere for at lade byen svæve i uvished om, hvor vidt byggeriet er berretiget til 50, 60 eller 70 procents tilskud.

- Vi går ud fra de 70 procent, som byggeriet berretiger til. Andet kan vi ikke gøre, sagde han.
Borgmesteren gjorde opmærksom på, at det nuværende havbølgebad lukkes senest ved årsskiftet, fordi der ikke er garanti for driftsikkerheden. Så senest i det ny år har kurbadebyen ikke længere noget svømmebad at byde på.

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg