Ferienresorts, Erlebnisbäder, Einkaufszentren - eine Millionen-Abzocke?

Fördeland Therme Glücksburg

Presse Fördeland Therme Glücksburg


Flensborg Avis 01.06.2002

Verbale sværdslag i badbyggeri

Lokalpatriotisme er en uacceptabel trussel mod Lyksborgs badeland mener SPD i Slesvig-Flensborg amt.

LYKSBORG. Socialdemokraterne i Slesvig-Flensborg amt stiller sig ufor-stående over for Flensborg Bys argumenter om, at et nyt badeland ikke har noget at gøre i Lyksborg.
SPDerne mener tvært-imod, at hele det amtslige fjordland skal trække på samme hammel i bestræbelserne på at sikre kurbadebyen sit badeland.
"Vi har indtil videre ikke haft noget alternativ i hele regionen. Hvis Flensborg nu ikke vil gå ind for projektet, daler chancerne for at få tilstrækklige midler fra delstatskassen", skriver den socialdemokratiske amtsforkvinde, Ute Dirks, i en stillingtagen den regionale badstrid.
Fraktionsformand i kredsdagen, Ingo Degner, tilføjer, at Lyksborg idntil videre som den eneste by i hele amtet har stilet en dækkende ansøgning til landsregeringen i Kiel. Det vil tegne et forkert billede, hvis det nu pludselig viser sig, at der er divergerende holdninger i regionen til, hvor et badeland af regional format skal ligge.

Borgerprotester

Lyksborg har i årevis kæmpet med badelandsproblematikken, fordi det gamle havbølgebad er så ramponeret, at det ikke lever op til kravene til et moderne svømmebad længere.
Forskellige private investorer har været på banen med projekter i divergerende omfang de senere år, men der har også været store borgerprotester mod et alt for ambitiøst og gigantisk byggeri, der i givet fald ville kræve mange parkeringspladser og give megen trafik. I øjeblikket er badprojekteringsselskabet, Deyle, fra Stuttgart inde i billedet som værende det, der har det bedste bud på et passende fritidsbad.
Socialdemokraterne ser badbyggeriet som nødvendigt, ikke mindst af hensyn til turismen, fordi det giver mulighed for at forlænge badesæsonen, som i forvejen er begrænset ved Østersøkysterne. De mener, det er lokalpatriotisk egoisme, hvis Flensborg by nu trækker sin støtte til projektet af skræk for, at besøgstallene i byens svømmebad vil gå ned.

SPD mener, at et svømmebad og et fritidsbad med flere bassiner i forvejen trækker helt forskellige publikummer.
Det ville også koste dyrt at skulle ombygge det flensborgske bad til nutidige standarder og krav. Så er det bedre at bevare Flensborgs nuværende funktion som skole- og sportsby, mener SPD.
De amtlige socialdemokrater afviser dog, at Slesvig-Flensborg amt skulle afsætte midler til badbyggeriet. I stedet går de ind for en blandet finansiering gennem private investorer og kommunale midler.

Lise Kristensen


Presse Fördeland Therme Glücksburg